Portal Home > Knowledgebase > Domain


Point domain ke blogspot
Blogspot adalah 3rd party platfom dan tiada kaitan dengan KL Server Studio.Oleh sebab itu tiada...
Apa itu domain?
Secara asasnya 'Domain' adalah merujuk kepada alamat sesuatu laman web.Contoh: klserver.net atau...
Tempoh aktif domain baru
Bilakah domain boleh digunakan selepas ia berjaya didaftarkan (New Domain Registration)?Ia adalah...
Addon Domain
When you want to manage multiple domains from one hosting account, you’ll need to set up...