Portal Home > Knowledgebase > Web Hosting > Apa itu web hosting?


Apa itu web hosting?
Web Hosting adalah merujuk kepada tempat simpanan data sesebuah laman web atau secara ringkasnya Web Hosting ialah tapak laman web.

Menerusi Web Hosting pengguna boleh menyimpan semua data laman web seperti fail html, php, gambar, emel dan sebagainya.

Secara perbandingannya Web Hosting adalah ibarat sebuah kedai jika dibandingkan dengan perniagaan secara offline.

Manakala Nama Domain adalah ibarat nama syarikat perniagaan tersebut.

Contoh www.klserver.net adalah merujuk kepada KL Server Studio sebagai sebuah entiti perniagaan.

Kesimpulannya Domain dan Web Hosting adalah saling lengkap melengkapi antara satu sama lain.

Dengan kata lain nama Domain tidak akan lengkap tanpa adanya Web Hosting dan begitu juga sebaliknya.

Web Hosting tanpa Domain ibarat sebuah kedai tanpa alamat, manakala Domain tanpa Web Hosting ibarat alamat perniagaan di tapak kosong.tapak laman web. Melalui Web Hosting inilah kita boleh menyimpan data-data laman web seperti fail html, php, gambar, video, audio dan sebagainya. Tujuan utama Web Hosting ini adalah untuk Menyimpan Data Laman

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read
Apa itu cPanel? (Views: 1973)