Portal Home > Knowledgebase > Domain > Apa itu domain?


Apa itu domain?
Secara asasnya 'Domain' adalah merujuk kepada alamat sesuatu laman web.

Contoh: klserver.net atau www.klserver.net jika merujuk alamat laman web KL Server Studio.

Nama domain akan dihubungkan kepada satu extension di belakangnya yang dipanggil TLD

TLD atau extension paling popular di internet ialah:

.com
.net
.biz
.org
.info


Selain itu terdapat juga domain beridentiti Malaysia yang lebih popular dipanggil Domain MYNIC (berakhir dengan .MY)

.com.my
.net.my
.org.my
.my
.edu.my
.gov.my

Domain tidak akan lengkap tanpa 'Web Hosting'.

Web hosting adalah tapak atau tempat simpanan semua data berkaitan sesuatu laman web.

Lazimnya pakej web hosting dinilai berdasarkan ruang storan atau 'space' untuk menyimpan data, fail, imej, emel dan perkara bersangkutan laman web.

Kesimpulannya Domain adalah alamat laman web manakala Web Hosting tempat simpanan semua data laman web tersebut.

Harga Domain

Senarai harga domain:

http://billing.klserver.net/client/domainchecker.php


Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read
Addon Domain (Views: 1052)
Tempoh aktif domain baru (Views: 1270)